Máme pre Vás

voľné pracovné pozície
v Nemecku a Poľsku

Prax - Sezónne práce

Informácie pre záujemcov

Pre koho je sezónna práca určená?

  • Študent / študentka denného štúdia (vek 18 rokov a viac)
  • Dôchodca / dôchodkyňa aj výsluhový (vek do 60 rokov)
  • Žena / muž v domácnosti (jeden z manželskej dvojice pracuje, druhý bez príjmu žena/muž v domácnosti sa stará o domácnosť)

 

Aký je zárobok a dĺžka praxe študentov?

Prax študentov je v dĺžke dvoch mesiacov. Sezónna práca pre ostatné kategórie je v dĺžke v dvoch až troch mesiacov. Počas tejto doby firma Dominik pre praktikantov aj sezónnych zamestnancov zabezpečí ubytovanie a teplú stravu 1x denne (obed).

Praktikant a sezónny zamestnanec sa podieľa na hradení ubytovania sumou približne 9,95€ / deň a obeda pribižne 4,50€ / deň.
Zárobok praktikanta a sezónneho zamestnanca je 9,19€ / hod.

 

Nezabudnite využiť vynikajúcu príležitosť spoznať blízke okolie Tecklenburger Land ako aj veľmi blízko nachádzajúce sa okolité štáty - Belgicko, Holandsko, Luxembursko.
Vám, ktorí sa praxe a sezónnych prác zúčastnite, želáme jej úspešné absolvovanie a veľa príjemných zážitkov v práci ako aj mimo nej.