Máme pre Vás

voľné pracovné pozície
v Nemecku a Poľsku

Prax - Sezónne práce

O firme Dominik GmbH & Company

Firma Dominik je vo svojom odbore lídrom na európskom trhu. Zaoberá sa šlachtením, pestovaním a distribúciou okrasných rastlín, kvetov ako aj predajom záhradníckych pomôcok a zariadení využívaných pri skrášľovaní záhrad, exteriéru domov a budov. Firma Dominik je na trhu už viac ako 50 rokov. Za ten čas sa rozrástla na firmu s dominantným postavením v obore záhradníctva v Európe. Vo firme Dominik pracuje približne 100 kmeňových zamestnancov, zároveň je umožnená prax študentom zo Slovenska, Poľska a Nemecka.

  • Štruktúra pracovísk vo firme Dominik GmbH & Co., Rheiner Strasse 55, D-48477 Hörstel
  • Možnosti absolvovania odbornej praxe žiakov a študentov na jednotlivých pracoviskách.
  • Vo firme pracuje 100 kmeňových zamestnancov a 600 sezónnych pracovníkov.
  • Prax absolvujú vo firme študenti a žiaci z Nemecka, Poľska a zo Slovenska.
Pozrieť voľné pracovné pozície vo firme Dominik