Voľné pracovné pozície
v Nemecku a Poľsku

Prax - Sezónne práce

Záväzne sa prihlasujem na brigádu vo firme Dominik Polska Services, Sp. Z o.o.

logo dominik
Základné údaje o Vás

Základné údaje

Bydlisko

Narodený

Deň (DD)*:
Mesiac (MM)*
Rok (RRRR)*

Národnosť*

Štátna príslušnosť*

Pohlavie*

Rodinný stav*

Ďalšie informácie, schopnosti

Ak máte vodičšký preukaz, označte skupinu

Zaradenie*

Jazdíte na bicykli?

Ak ste v predch. období pracovali v danej firme, zaškrtnite prosím činnosť

Spôsob dopravy na brigádu*

Poznámka

Odoslanie prihlášky

alebo

Prípadné otázky píšte na e-mail: realhold@realhold.sk

Polia označené s * sú povinné a musia byť vyplnené.

Správnosť a pravdivosť uvedených údajov potvrdzujem odoslaním formulára stlačením tlačidla Odoslať formulár.
V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške.